စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာကစားသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
=====================
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ႏွင့္ လူငယ္လက္ေရြးစင္ ေဂါက္သီးရိုက္ကစားသမားမ်ားသည္ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ Singapore Junior Golf Championship 2019 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာလူငယ္ေဂါက္သီးရိုက္ကစားသမား ၁၁ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၏ Boy-B ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မင္းသံလြင္ေအာင္က အဆင့္ (၅)၊ ထြန္းသူရိန္က အဆင့္ (၁၂)၊ Boy-A ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဇြဲထက္ေအာင္ႏွင့္ မင္းထက္ေအာင္တို႔က အဆင့္ (၁၁)၊ ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္က အဆင့္ (၁၃)၊ Girl-A ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သံလြင္မိုးသက္က အဆင့္ (၇) ေနရာရရွိခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ 32nd Saujana Amateur Championships 2019 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေဂါက္သီးရိုက္ကစားသမား အမ်ဳိးသားေလးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္ လိႈင္မင္းထက္က အဆင့္ (၂၀)၊ သီဟမ်ဳိးဆက္က အဆင့္ (၃၅)၊ ျပည့္ၿဖိဳးသူက အဆင့္ (၅၀)၊ ေက်ာ္ဇင္ထြန္းက အဆင့္ (၅၈)တို႔ ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္​၏ ဦး​ေဆာင္​မႈျဖင္​့ ေဂါက္သီးရိုက္အားကစားသမားမ်ား ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲ အေတြ႕အ
ၾကံဳရရွိေစရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ရရွိသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္္ လာမည့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။