၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ
===========================================
၂၀၂၀ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရုံး (အစည္းေ၀းခန္းမ) တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာျမင့္ဦး၊ ဦးေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ဦးမ်ဳိးသီဟ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခါတြင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ COVID-19 (ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္) ကူးစက္ ျပန္႕ပြား မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမျဖစ္ပြားေသးေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရုိုက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားက်င္းပမည့္ ရက္မ်ားအား ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။