၂၀၁၉ ခုနွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ Myanmar Zwe Mann Co Ltd မွအဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ပထမပဲြစဥ္အား ေမ (၂၃)ရက္မွ(၂၆)ရက္ေန႕အထိေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ႕ေရႊနတ္ေတာင္ ေဂါက္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ Myawaddy Bank Ltd မွအဓိကကူညီပံ့ပုိးေပးေသာ ဒုတိယပဲြစဥ္အား ဇြန္(၁၃)ရက္မွ (၁၆)ရက္ ေန႕အထိ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဟံသာ၀တီေဂါက္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ Telecom International Myanmar Co., Ltd (Mytel)မွ အဓိကူညီပံ့ပုိးေပးေသာ တတိယပဲြစဥ္အား စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္မွ(၂၀)ရက္ေန႕အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံေဂါက္ကြင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ SAE PAING Development Ltd မွအဓိကူညီပံ့ပုိးေပးေသာစတုတၳပဲြစဥ္အား ေအာက္တုိဘာ (၁)ရက္မွ(၄)ရက္ ေန႕အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တညင္းကုန္းေဂါက္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ Phyo Si Thu Teak Plantation (Myanmar) & Bago Yoma Eco Resort (Myanmar)မွ အဓိကကူညီပံ့ပုိးေပးေသာ ပဥၥမပဲြစဥ္အားေအာက္တုိဘာ (၂၂)ရက္မွ (၂၅)ရက္ေန႕အထိ ပုဂံေဂါက္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ Innwa Bank Ltd မွအဓိကကူညီပ့ံပုိးေပးေသာ ဆ႒မ
ေျမာက္ပြဲစဥ္အား ႏုိ၀င္ဘာ (၂၁)ရက္မွ(၂၄)ရက္ေန႕အထိ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕ရွိခ်ယ္ရီလြင္ေဂါက္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ သည္။