ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊  ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  The Future Collegians World Tour ( FCWT ) Junior Golf Tournament ၌   ျမန္မာဂ်ဴနီယာ  အားကစားသမား  စည္သူရဲရင့္  ပထမဆုရ႐ွိခဲ့သည့္အတြက္  ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ ( ၂၃.၂.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၃ ) ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ The Future Collegians World Tour (FCWT) Junior Golf Tournament ၌  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ဴနီယာ  ေဂါက္သီးအားကစားသမား  စည္သူရဲရင့္သည္ ေနာက္ဆုံးေန ့ ရုိက္ခ်က္ (၆၇) ခ်က္ ရုိက္ျပီး ႏွစ္ရက္ေပါင္း သတ္မွတ္ရုိက္ခ်က္ထက္ (၆) ခ်က္ေလ်ာ့ျဖင့္ ႏွစ္ရက္ေပါင္း…

Myanmar Rules School

More than 40 golfing enthusiasts took part in Myanmar’s first ever R&A Level 1 Introductory Rules School early last month. The two-day event in Yangon at the Myanmar Golf Club saw the group take part in a series of classroom teaching and practical demonstrations of the game’s most significant Rules. Significantly, in a change from…